Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Oświadczenie nowego Prezesa Stowarzyszenia 0

Napisano Czerwiec 08, 2016 przez admimarcin

.

Pragnę poinformować, że w dniu 05 czerwca 2016 r.  podczas walnego zebrania Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową zostałem wybrany na Prezesa Stowarzyszenia  głosami członków Stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu. Dziękuję za okazane mi zaufanie i obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by pełnić tę funkcję najlepiej, jak się da, z pomocą pozostałych członków Zarządu. Dziękuję też poprzedniemu prezesowi, Panu Markowi Boniuszko, za jego ogromny wkład pracy w działalność Stowarzyszenia i za życzenia złożone mi i nowo wybranemu Zarządowi. Sam również życzę mu sukcesów na polu działalności, jakie sobie wybierze.

Marcin Łągiewka

 

Oświadczenie 0

Napisano Czerwiec 07, 2016 przez admimarcin

.

Niniejszym informuje, że w dniu 01 czerwca 2016r. złożyłem pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową z siedzibą w Warszawie oraz z członkostwa w ww. Stowarzyszeniu. Moją rezygnacje złożyłem na ręce członka zarządu p. Romana Jakubiaka. Formalnie moja osoba została odwołana z pełnionej funkcji w dniu 05 czerwca 2016r. podczas walnego zebrania Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową, które odbyło się w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Aleksandrowie Kujawskim.

Życzę nowo wybranemu zarządowi Stowarzyszenia owocnej pracy na rzecz członków Stowarzyszenia i samych sukcesów zawodowych.

Marek Boniuszko”

.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową 05.06.2016 0

Napisano Maj 13, 2016 przez admimarcin

.

Członkowie  Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową z siedzibą w Warszawie  

 
Na podstawie art. 21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Odbędzie się w dniu  05.06.2016r. (niedziela)  w Kolejowym Szpitalu  Uzdrowiskowym Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim (koło Ciechocinka),

ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.  Piętro II, sala nr  266A

Termin rozpoczęcia zebrania – godzina 10:30 (I termin), godzina 11:00 (II termin)

Za Zarząd
Prezes Zarządu Marek Boniuszko

 

Czytaj resztę tej strony »;↑ Do góry strony