Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Ataksja” 0

Napisano Maj 18, 2015 przez administracja

2015-05-18_10-54_Zaproszenie na Walne

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „ATAKSJA” 23.05.2015

PROGRAM

Współorganizatorem konferencji

jest Pracownia EMG Zakładu Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii I Neurologii w Warszawie.

1.    Otwarcie Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania,
2.    Wybór Prezydium,
3.    Przyjęcie porządku obrad,
4.    Uchwalenie regulaminu,
5.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
6.    Stwierdzenie przez Komisje Mandatowo- Skrutacyjnej prawidłowości zwołania zebrania
7.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8.    Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2014 rok.
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,
10.    Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną uprawnienia Sprawozdawczo – Wyborczego          Walnego Zebrania do podejmowania uchwał,
11.    Dyskusja,
12.    Podjecie uchwał w sprawach:
–    Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok
–    Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.,
–    Sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
–    Absolutorium dla Zarządu,
13.    Wybór Prezesa i Zarządu,
14.    Wybór Komisji Rewizyjnej,
15.    Przerwa na posiłek
16.    Wystąpienie Wykładowcy Z Instytutu Psychiatrii
17.    Wystąpienie Pani Magdy Kazimierskiej-Zając
18.    Wystąpienie Pani Elżbiety Kupczak
19.    Wolne wnioski,
20.    Zamknięcie obrad

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową 0

Napisano Kwiecień 16, 2015 przez administracja

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dnu 23.05.2015 odbędzie się w Warszawie (W Instytucie na ulicy Sobieskiego 9)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową
Program zjazdu zostanie podany w późniejszym terminie.Bardzo ważna jest także informacja, że w tym dniu odbędą się wybory do Zarządu Stowarzyszenia oraz do Komisji Rewizyjnej.Za Zarząd StowarzyszeniaFranciszek Gajek

Turnus rehabilitacyjny w Aleksandrowie Kujawskim – 05.10-18.10.2014 – fotorelacja 0

Napisano Październik 19, 2014 przez administracja

turnus rehabilitacyjny w Aleksandrowie Kujawskim - 05.10-18.10.2014 (54)

turnus rehabilitacyjny w Aleksandrowie Kujawskim – 05.10-18.10.2014

 

Czytaj resztę tej strony »;

Fotorelacja z kolejnego turnusu rehabilitacyjnego w Aleksandrowie Kujawskim 0

Napisano Wrzesień 30, 2014 przez administracja

W dniach od 01.09. 2014r do 14.09.2014r . odbył się kolejny dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla członków Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Aleksandrowie Kujawskim.
Uczestnikami turnusu były osoby, które przyjechały z odległych stron Polski a także z zagranicy.
Oprócz intensywnej rehabilitacji był czas na zabawę, wspólne grillowanie, wyjazd do Torunia i Ciechocinka.

W imieniu uczestników turnusu Zarząd Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo -Móżdżkową pragnie podziękować Panu Pawłowi Krepskiemu za bezinteresowne zorganizowanie wyjazdu do Torunia, oraz Panu Markowi Boniuszko za opiekę nad grupą uczestników.

Fotorelacja z turnusu rehabilitacyjnego w Aleksandrowie Kujawskim w dniach od 01.09. 2014r do 14.09.2014r (116)

 

Czytaj resztę tej strony »;

Strona 5 of 18« Pierwsza...2345678...Ostatnia»


↑ Do góry strony