Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Członkostwo

Do Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową może przystąpić każdy zainteresowany.

Z członkostwem związane są prawa, przywileje i obowiązki z którymi możesz zapoznać się czytając Statut Stowarzyszenia.

Jeżeli akceptujesz warunki Statutu postępuj zgodnie z instrukcją :

  1. Pobierz i wypełnij deklarację członkowską.
  2. wypełnioną deklarację wyślij listem zwykłym bądź scan mailowo na adres do kontaktu.
  3. Opłać wpisowe i składkę za bieżący rok na konto podane niżej.

 

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. o/WARSZAWA

08 1940 1076 3157 8644 0000 0000

Kod SWIFT/BIC : AGRIPLPR

W tytule wpisujemy : wpisowe i składka za rok xxxx imię i nazwisko.

Wpisowe dotyczy każdej osoby przystępującej do Stowarzyszenia.

Wysokość wpisowego i składek członkowskich:

– wpisowe 50 PLN – jednorazowo

– składka członkowska 80 PLN – rocznie

 

 


.............................................................................................................................

Poinformuj innych, dziękujemy!

Dodaj komentarz↑ Do góry strony