Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Porządek zebrania

Napisany... Wrzesień 23, 2012 przez admimarcin

 

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo – Móżdżkową

Na podstawie art. 21 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Odbędzie się ono 22.09.2012 r., w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9. Pierwszy termin rozpoczęcia zebrania – godzina 10.30, drugi termin (w razie nieobecności ponad 50% członków) – godz. 11.00.

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011 rok – uchwała.
2. Informacja Zarządu o bieżących sprawach Stowarzyszenia.
3. Wystąpienie Pana Mirosława Zielińskiego – „Forum ORPHAN”.
4. Wystąpienie Pana Jacka Gralińskiego – Zespół „Chorób Rzadkich” przy Ministerstwie Zdrowia.
5. Przerwa 13.00 – 14.00 – Catering.
6. Wystąpienie Pani Dr M. Rakowicz (lub kogoś z Instytutu) – informacja na temat aktualnej sytuacji w sprawie leczenia i diagnostyki ataksji.
7. Wystąpienie neurologopedy – p. Magdaleny Zając.
8. Wystąpienie przedstawicieli Uczelni z Katowic.
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie – ok. godz. 16.00

Za Zarząd
Franciszek Gajek


.............................................................................................................................

Poinformuj innych, dziękujemy!

Dodaj komentarz
↑ Do góry strony