Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Oświadczenie

Napisany... Czerwiec 07, 2016 przez admimarcin

.

Niniejszym informuje, że w dniu 01 czerwca 2016r. złożyłem pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową z siedzibą w Warszawie oraz z członkostwa w ww. Stowarzyszeniu. Moją rezygnacje złożyłem na ręce członka zarządu p. Romana Jakubiaka. Formalnie moja osoba została odwołana z pełnionej funkcji w dniu 05 czerwca 2016r. podczas walnego zebrania Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową, które odbyło się w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Aleksandrowie Kujawskim.

Życzę nowo wybranemu zarządowi Stowarzyszenia owocnej pracy na rzecz członków Stowarzyszenia i samych sukcesów zawodowych.

Marek Boniuszko”

.


.............................................................................................................................

Poinformuj innych, dziękujemy!

Dodaj komentarz
↑ Do góry strony