Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Ważne! Dot. turnusu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 29.05.2016r.

Napisany... Kwiecień 04, 2016 przez admimarcin

.

Niniejszym potwierdzam datę rozpoczęcia 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 29.05.2016 (niedziela)  

Osoby, które zakwalifikowały się na turnus proszone są o zabranie ze sobą kopii aktualnego orzeczenia o przyznanym stopniu niepełnosprawności oraz kopii dokumentu potwierdzającego ataksje, jej rodzaj np.  „wynik badań DNA” z

Zakładu Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii lub innego dokumentu zawierające takie informacje.   

Za zarząd – Prezes Zarządu Marek Boniuszko


.............................................................................................................................

Poinformuj innych, dziękujemy!

Dodaj komentarz
↑ Do góry strony