Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Informacja – Turnus Rehabilitacyjny w Aleksandrowie Kujawskim 05-06/2016

Napisany... Listopad 06, 2015 przez admimarcin

Witam Państwa,

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową z siedzibą w Warszawie organizuje 14-dniowy turnus rehabilitacyjny w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Aleksandrowie Kujawskim   http://www.kolejowyszpitaluzdrowiskowy.pl/

Specyfikacja turnusu:

Pakiet usług

– Zakwaterowanie wg wybranego standardu pokoi.

– Całodzienne wyżywienie, w tym zlecone przez lekarza diety.

– Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska.

– 6 zabiegów dziennie wg przepisu lekarskiego ( od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dnia przyjazdu i wyjazdu oraz dni świątecznych ) – w tym PNF

– Terapia zajęciowa

– Zajęcia grupowe z psychologiem.

– Zajęcia grupowe z logopedą.

– Zajęcia na basenie – dla chętnych w godzinach popołudniowych (basen będzie dla Państwa udostępniony 2 razy dziennie – niezależnie od zleconych zabiegów).

– Dodatkowe atrakcje tj. ognisko z pieczoną kiełbaską wliczone jest w cenę pobytu.

– Podczas turnusu odbędzie się Walne zebranie członków Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją       Rdzeniowo-Móżdżkową z siedzibą w Warszawie

Termin turnusu: miesiąc 05-06/2016 (ze względów technicznych, ostateczna data rozpoczęcia i zakończenia turnusu zostanie podana w późniejszym terminie, będzie to jednak na pewno miesiąc maj lub czerwiec , ewentualnie przełom tych miesięcy)

Koszt turnusu dla członka Stowarzyszenia 600,00 PLN, pozostałą kwotę pokrywa Stowarzyszenie.

Termin zgłaszania kandydatur to 28 grudzień 2015 !!!

Zgłoszenia proszę wysyłać na 2 adresy e-mail łącznie tj.:

marcus72@poczta.fm

gajekfranciszek@gmail.com

Alternatywnie dla osób nie posiadających dostępu do komputera, lub nie mogących wysłać wiadomości e-mail, wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach, proszę o potwierdzanie swojego uczestnictwa telefonicznie, a następnie za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczta Polska wysłanie wszystkich danych/informacji w formie papierowej

tel.: 600 826 171

adres:

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo- Móżdżkową

Marek Boniuszko

Ul. Skarbka 71 i / 30

81-097 Gdynia

 

Wraz ze zgłoszeniem proszę o podanie danych:

Data (rok) wstąpienie do Stowarzyszenia

Ilość turnusów organizowanych przez Stowarzyszenie, w których dana osoba uczestniczyła (nie dotyczy pełnopłatnych ).

Data (rok) ostatniego turnusu w którym dana osoba uczestniczyła (nie dotyczy pełnopłatnych).

Informacje, czy osoba wymaga opieki podczas turnusu tj. dana osoba jest samodzielna, czy jest niesamodzielna – i przyjedzie na turnus z opiekunem (osoba niesamodzielna pozostawiona świadomie przez opiekuna będzie odsyłana do miejsca zamieszkania na koszt opiekuna oraz obciążona kosztami 100% ceny turnusu – jak osoba pełnopłatna).

Informacje, czy osoba porusza się samodzielnie , przy pomocy kuli łokciowej , chodzika, wózka inwalidzkiego – niezbędne w celu doboru odpowiedniego pokoju.

Dodatkowym warunkiem jest niezaleganie ze składkami członkowskimi za lata wcześniejsze, rok 2015 i 2016 (wpłata składki za rok 2106 zostanie dokonana w miesiącu styczeń 2016 na konto Stowarzyszenia).

Stowarzyszenie na czas turnusu dokona ubezpieczenia uczestników turnusu w wy branym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.

Proszę o zabranie ze sobą aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (kopia)

Wpłatę 600,00 PLN należy dokonać na konto Stowarzyszenia do dnia 28 grudnia 2015r. , w tytule bezwzględnie należy wpisać:   „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE, + imię , nazwisko, miejscowość, PESEL” na konto bankowe Stowarzyszenia w:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Warszawie
Numer konta : 12 1050 1025 1000 0022 9293 4276

 

Prezes Zarządu

Marek Boniuszko


.............................................................................................................................

Poinformuj innych, dziękujemy!

Dodaj komentarz
↑ Do góry strony