Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową A T A K S J A


Archiwum z: ‘Subkonta’


Subkonta 0

Napisany Październik 08, 2011 ..autor: admimarcin

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową z siedzibą w Warszawie nie prowadzi dla członków Stowarzyszenia jak i dla osób nie będących członkami naszego Stowarzyszenia indywidualnych subkont bankowych.

Wszystkie środki finansowe jakie wpływają na rachunek bankowy Stowarzyszenia, z tytułu darowizn, czy też 1% podatku dochodowego w całości są rozdysponowywane przez Zarząd Stowarzyszenia na cele statutowe.

Osoby, które chcą posiadać indywidualne subkonto muszą się w tej sprawie zwrócić bezpośrednio do innych Stowarzyszeń lub Fundacji prowadzących taką działalność.

 ↑ Do góry strony